Aprobación do Plan Local de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de Celanova. 2022-2026

 Praza Maior 1, 32800 - Celanova Ourense   ·   Tel. 988 431 481