Goberno

Antonio Puga Rodríguez
Alcaldía, asume a totalidade de atribucións legalmente establecidas así como as delegadas polo Pleno, salvo as que foron, ou poidan ser, obxecto de delegación xenérica ou especial
Antonio Puga RodríguezCelanova Decide
Francisco Javier Fdez. Pulido
Economía e Facenda, Emprego, Educación, Mocidade e Deportes, Mercados Municipais e Venda non Sedentaria, Consumo e Comercio.
Francisco Javier Fdez. PulidoCelanova Decide
Manuel Nogueiras Nogueiras
Medios de Comunicación Social, Cinematografía, Festexos e Turismo, Limpeza e Mantemento de Parques, Xardíns e Áreas Recreativas.
Manuel Nogueiras NogueirasCelanova Decide
Sandra Feijóo Crespo
Urbanismo, Medio Ambiente, Medio Rural e Vivenda, Servizos Sociais, e Sanidade.
Sandra Feijóo CrespoCelanova Decide
Julio Vázquez García
Agricultura e Gandería, Conservación e Mantemento de Vehículos Municipais, Limpeza, Mantemento e Conservación de Ríos e Leitos Pluviais, Mantemento de Obras, Servizos e Instalacións.
Julio Vázquez GarcíaPSdeG-PSOE
Teresa Barge Dapía
Novas Tecnoloxías, Participación Cidadá, Promoción Empresarial, Mobilidad, Igualdade e Integración Social.
Teresa Barge DapíaPSdeG-PSOE
O concelleiro do BNG, Leopoldo Rodríguez Puga, non se integrou no Goberno local aínda que asumiu un dos cargos de representante municipal na Asemblea da Mancomunidade Intermunicipal “Terra de Celanova”, na que actualmente está integrado o concello.
Leopoldo Rodríguez Puga
Leopoldo Rodríguez PugaBNG
 Praza Maior 1, 32800 - Celanova Ourense   ·   Tel. 988 431 481