Repartición de competencias

Alcaldía

Antonio Puga Rodríguez
Antonio Puga Rodríguez Celanova Decide

Asume a totalidade de atribucións legalmente establecidas así como as delegadas polo Pleno, salvo as que foron, ou poidan ser, obxecto de delegación xenérica ou especial.

Delegación / Concellerías

Manuel Nogueiras Nogueiras
Manuel Nogueiras Nogueiras Celanova Decide

Turismo. Limpeza e mantemento de parques, xardíns e áreas recreativas. Organización e mantemento de edificios e locais públicos.

Sandra Feijóo Crespo
Sandra Feijóo Crespo Celanova Decide

Urbanismo. Movilidad. Economía e Facenda. Agricultura, gandería e vivenda.

Yennys Milagros Montero Graterol
Yennys Milagros Montero Graterol Celanova Decide

Festexos, Comercio, Novas Tecnoloxías e Sanidade

Teresa Barge Dapía
Teresa Barge Dapía PsdeG-PSOE

Igualdade, Servizos Sociais, Educación, Mocidade, Promoción Empresarial, Emprendemento.

Jesús Regal Rodríguez
Jesús Regal Rodríguez PsdeG-PSOE

Medio Ambiente, Medio Rural, Xestión do Parque Móbil e Maquinaria.

 Praza Maior 1, 32800 - Celanova Ourense   ·   Tel. 988 431 481