Corporación

O pleno municipal está conformado por un total de 13 concellerías. Como consecuencia do resultado dos comicios electorais celebrados o día 07 de xullo de 2023, a actual corporación está constituída polos seguintes partidos políticos e concelleiros/ as.
Partido Popular de Galicia, PP
  • Pablo Pérez Pérez
  • Óscar Álvarez Mociño
  • Ana Isabel Cid Rodríguez
  • Antonio Sousa Pérez
  • Rosario Gómez Tinoco (independiente)
 Praza Maior 1, 32800 - Celanova Ourense   ·   Tel. 988 431 481