Aprobación do Plan Local de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de Celanova. 2022-2026