Aula multimedia (Rede Cemit)

Imprimir

Introdución
Desde o ano 2011, o Concello de Celanova conta cunha aula de informática enmarcada dentro do proxecto da Rede de Centros de Modernización e Innovación Tecnolóxica (Rede CeMIT).

A aula conta con 14 computadores de sobremesa equipados  con auriculares e lector de DNI electrónico. Ademais, hai unha impresora multifunción de uso público limitado, e un proxector. Tamén dispón dunha rede de conexión sen fíos o que permite que as persoas usuarias traballen cos seus propios computadores tanto dentro, coma nos aledaños da Aula. Esta aula tamén dispón de tecnoloxía que permiten levar a cabo sesións de cine, videoconferencias, sesións de traballo con grabación do evento, ...

Esta aula, especialmente destinada a alfabetizar dixitalmente á poboación, vén ofrecendo desde entón os seguintes servizos:

Salón de eventos

Formación

Aulta aberta
Ademais das actividades formativas, a aula conta cun horario de aula aberta en que calquera pode utilizar libremente os ordenadores e demais recursos.

O servizo da aula aberta conta cun/cunha dinamizador/a tecnolóxico/a que presta apoio a quen o necesite, asesorando, resolvendo dúbidas, informando sobre páxinas web, ensinando a facer aquilo que o usuario non sabe...

A aula aberta é tamén unha boa oportunidade para que aquelas persoas que asisten aos obradoiros reforcen os seus coñecementos e poñan en práctica o aprendido nas clases.