Pleno do Concello

Imprimir

Foron tres os partidos políticos que obtiveron representación na Corporación Municipal de Celanova logo das eleccións que tiveron lugar en maio do ano 2011. A distribución dos/as concelleiros/as de cada un deles é a seguinte:

Partido Popular de Galicia. PP

Bloque Nacionalista Galego. BNG - AA

PSdeG-PSOE

01 alcalde 02 Maximo Losada 03 Julio Mosquera 04 PIlar Regueiro
 José Luis Ferro Máximo Méndez Julio Mosquera Mª del Pilar Regueiro
 05 Ana Fernandez  06 Sonia Opazo  07 Ruben Vieira
Ana Fernández Sonia Opazo José Manuel Vieites María Ángeles Álvarez
09 Leopoldo Rodriguez 10 Herminio Balseiro 12 Marcial Lafuente
Leopoldo Rodríguez Herminio Fernández Julia Paz Marcial Lafuente
13 Fabio  Gonzalez
Fabio González