Perfil do contratante

Imprimir
PDF

O perfil de contratante é a sección da páxina web do Concello de Celanova no que se difunde a información relativa a contratación administrativa.  Con este sitio web, en cumprimiento do que establece o artículo 42 da Ley 30/2007, de Contratos do sector Público, o Concello de Celanova quere asegurar a transparencia e o acceso público na actividade contractual dunha maneira clara para o ciudadán.

Dende esta páxina o ciudadán pode consultar as contratacións programadas, os anuncios de licitación e adxudicación, así como acceder os pregos e outra  documentación complementaria  dos expedentes de contratación de todos os órganos de contratación do Concello de Celanova.

A través da plataforma de contratación do estado pódese acceder á toda a información sobre os procesos administrativos de contratación do Concello de Celanova. Acceda a través de www.contratosdegalicia.gal

 

NOME DO CONTRATO / PROXECTO TÉCNICO: Contrato de obras de Mellora da eficiencia enerxéticado alumeado público exterior de 75 cadros de mando do Concello de Celanova

 

 

 

      ©2012 - Concello de Celanova.                                                                                                                               Aviso legal | Accesibilidade | Contacto | Mapa web |Facebook| Correo