Convocatorias

title Filter      Mostrar #  
# Título do artigo clics
1 Resolución de concesión da axuda ao Concello de Celanova para o investimento na mellora das infrastructuras e do equipamento da E.I.M. de cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento rexional no marco do programa FEDER GALICIA 2014-2020 780
2 Addenda á acta da comisión mixta do 29-11-2019 e plantillas resultados das probas finais - Decembro 2019 1264
3 Acta puntuacións definitivas con cartacter provisional "O.E. CALDERETAS" - Novembro 2019 1411
4 Relación provisional do proceso de selección de persoal do "O.E. CALDERETAS" correspondente a fase de entrevista e valoracion do curriculum - Novembro 2019 1750
5 Bases obradoiro de emprego "Calderetas: da gastronomía dos abades ata os nosos días" Novembro 2019 2878
6 Solicitude de asistencia á acción de transferencia 2019 984
7 Bases de selección de dous monitores deportivos ao 30% de xornada laboral 1565
8 Obradoiro Pomares. Acta definitiva de persoal para o obradoiro. Reclamacións 1663
9 Listaxes provisionais e baremación para o obradoiro de emprego de Froiticultura 1609
10 Obradoiro Pomares. Froiticultura para revivir 2457
11 Listaxe de propietarios pendentes de notificar da Zona de Concentración Parcelaria Acebedo-Milmanda 1000
12 Acta de proposta de contratación de docente para segunda fase do Obradoiro Novicrea 4.0 1247
13 Acta definitiva de selección de docentes para a segunda fase do Obradorio Novicrea 4.0 1219
14 Acta provisional de selección de docentes para a segunda fase do Obradorio Novicrea 4.0 974
15 Acta definitiva de selección do docente para módulo de publicación e publicidade para Obradoiro de Emprego Novicrea 4.0 1011
16 Acta selección docentes para segunda fase obradorio de emprego Novicrea 4.0 1037
17 Acta do grupo de traballo mixto do Obradoiro Novicrea 4.0 polo que se publican as bases de selección para impartir a segunda fase do Obradoiro 1038
18 Actas definitivas de selección de persoal para obradoiro de emprego Novicrea 4.0 3365
19 Obradorio de emprego Novicrea 4.0: addenda á acta provisional do grupo de traballo mixto para selección de persoal 2507
20 Obradoiro de emprego Novicrea 4.0: normas de valoración curriculares no proceso selectivo 3120
21 Publicación da resolución provisional da listaxe de selección para o obradoiro de emprego Novicrea 4.0 3053
22 Resolución de admitidos e excluídos provisionais auxiliar administrativo Departamento de Intervención-Tesourería 2353
23 Bases para a contratación temporal dun auxiliar administrativo 2086
24 Bases para a contratación temporal dun auxiliar de intervención 3509
25 Acta do grupo de traballo mixto polo que se determina o persoal directivo, docente e alumando-traballador para o Obradoiro de Emprego que se celebrará nos Concellos de Celanova, Bande e Verea 2683
26 Publicación provisional para praza de auxiliar oficina Pepris 3579
27 Lista definitva de admitidos para praza de auxiliar oficina Pepris 3289
28 Lista provisional de admitidos para praza de auxiliar oficina Pepris 2584
29 Anuncio de licitación de postos para a Praza de Abastos e publicación do prego de cláusulas administrativas 2334
30 Bases xerais e específicas para a convocatoria e selección de persoal para a contratación laboral temporal de oito traballadores/as para a realización da obra/servizo “monitores das escolas deportivas municipais tempada 2015-2016 3049
31 Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria de proceso selectivo dun/dunha funcionario/a interino/a para a substitución transitoria da titular da praza de auxiliar administrativo/a de administración xeral para o posto de auxiliar de turismo 3216
32 Acta de constitución do tribunal, valoración de méritos e elevación de proposta para a realización da obra/servizo "Campo de traballo audiovisual galego" 2910
33 Relación definitiva de admitidos e excluídos para o servizo "Campo de Traballo Audiovisual Galego" 3137
34 Anuncio de listaxe provisional de admitidos e excluídos para a contratación laboral temporal a tempo completo dun/dunha director/a, dous/dúas monitores/as, un/unha cociñeiro/a un/unha traductor/a e un/unha axudante de cociña e servizos para a realización 2040
35 Anuncio relación definitiva de admitidos e excluídos para a contratación dun/duna Xefe/a de Brigada, e catro peóns para a realización da obra/servizo “Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais 1963
36 Bases de seleccion para a contratación laboral temporal, a xornada completa de traballadores/as para a obra/servizo denominado "brigada de prevención e defensa contra incendios forestáis" 2135
37 Anuncio da composición do tribunal e convocatoria para contratación laboral temporal a tempo completo dun/dunha traballador/a desempregado/a para a realización da obra/servizo “animador/a turístico para a oficina de turismo de celanova” 2116
38 Bases xerais e específicas para a contratación laboral temporal a tempo completo dun/dunha traballador/a desempregado/a para a realización da obra/servizo “animador/a turístico para a oficina de turismo de celanova”, polo sistema de concurso-oposición 2105
39 Acta de constitución de tribunal, valoración de méritos e elevación de proposta para a contratación dun Axente de Emprego e Desenvolvemento Local 2746
40 Convocatoria de aspirantes e designación do tribunal cualificador para contratación laboral temporal dun Axente de Emprego e Desenvolvemento Local 2826
41 Anuncio de adxudicación de servizos de formación 2393
42 Publicación das bases de contratación dun AEDL (Axente de emprego e desenvolvemento local) 4194
43 Valoración de méritos para a selección de persoal de seis traballadores para "Monitores das Escolas Deportivas Municipais para a tempada 2014/2015: actividade fútbol e fútbol sala" 2168
44 Publicación das bases xerais e específicas para a selección de persoal de seis traballadores para "Monitores das Escolas Deportivas Municipais para a tempada 2014/2015: actividade fútbol e fútbol sala" 2099
45 Resultado da segunda proba e proposta de nomeamento para a praza convocada de auxiliar de cultura e deportes 2907
46 Resultado do exame de galego e proposta de nomeamento para as prazas de auxiliar de tesoureria-intervención e auxiliar cultura para biblioteca 2912
47 Auxiliar intervención e tesourería (cualificacións 2º exercicio) e convocatoria exame galego. Convocatoria exame galego para auxiliar biblioteca. 2524
48 Cualificacións e propostas de nomeamento de varias prazas de interinidade 3828
49 Publicación das listaxes de admitidos e excluídos para cubrir unha praza de funcionario interino para o posto de Intervención Tesourería polo sistema de concurso de méritos 2525
50 Revisión das cualificacións do primeiro exercicio para a cobertura con carácter de interinidade do posto de auxiliar de intervención/tesourería. 2603
51 Resultados do primeiro exercicio para a cobertura con carácter de interinidade de diversos postos no Concello de Celanova 5121
52 Provisión dun funcionario interino para a substitución transitoria da titular da praza de auxiliar administrativa de administración xeral. 2751
53 Provisión dun funcionario interino para a substitución transitoria da titular da praza de auxiliar administrativa de administración xeral. Resultado segundo exercicio e relación definitiva de admitidos e excluídos. 2406
54 Provisión dun funcionario interino para a substitución transitoria da titular da praza de auxiliar administrativa de administración xeral. Resultado primeiro exercicio e valoración de méritos. 2420
55 Listaxe definitiva de admitidos para a substitución transitoria da titular da praza de auxiliar administrativo de administración xeral para o posto de auxiliar de oficina do departamento de Secretaria 2779
56 Listaxe provisional de admitidos para a substitución transitoria da titular da praza de auxiliar administrativo de administración xeral para o posto de auxiliar de oficina do departamento de Secretaria 2591
57 Listaxes definitivas de admitidos para a cobertura de diversas prazas en réxime de interinidade 3708
58 Publicación das Bases de Contratación Temporal de tres postos para formación e aprendizaxe 2630
59 Listaxes provisionais de admitidos para a cobertura de diversas prazas en réxime de interinidade 3864
60 Datas para a Inspección Técnica de Veículos (ITV) 5570
61 Bando de apertura da AG-31 6306
62 Oficina de turismo: ata novo aviso só se realizarán visitas guiadas previa reserva 7160
63 A OMIX de Celanova asesórate 6233

 

      ©2012 - Concello de Celanova.                                                                                                                               Aviso legal | Accesibilidade | Contacto | Mapa web |Facebook| Correo